Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het bolsjewisme als godsdienstvervolger

door

OTTO FIEDLER, Predikant bij de Duitsch-Luthersche Kerk te Genève.

In den Hebreërbrief lezen we in hoofdstuk XI: 36-38: „Anderen hebben bespottingen en geeselingen geleden en ook banden en gevangenis; zijn gesteenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht, door het zwaard ter dood gebracht, hebben gewandeld in schaapsvellen en in geitevellen, verlaten, verdrukt, kwalijk behandeld zijnde (welker de wereld niet waardig was), hebben in woestijnen gedoold en op bergen en in spelonken en in de holen der aarde.

Wie zou bij het hooren dezer woorden niet denken aan hen, die om des geloofswille in de Sowjet-Unie worden vervolgd? Weliswaar is sedert het begin van de Europeesche protestbeweging bijna 2'/2 jaar geleden ten opzichte van het lot der Christenen in den Communistischen staat minder drukte merkbaar; maar het is een angstwekkende stilte, die het grootste gevaar beteekent, omdat ze het bewustzijn van gevaar verzwakt.

Laten de feiten voor zichzelf spreken! De zuivere waarheid is het sterkste wapen in den strijd van den Christelijken godsdienst in den Staat der Godloozen. ,

Het woord van Marx: „Religion ist das Opium des Volkes" heeft Lenin naar zuiver bolsjewistische opvatting veranderd in: Religion ist Opium für das Volk".

Sluiten