Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Bolsjewistisch gevaar, dat den godsdienst over de geheele wereld bedreigd

door

Dr. J. A. DOUGLAS,

Eere-domheer van de Kerk van den Heiligen Verlosser in Southwork; plaatsvervangend Vice-Kanselier van de Universiteit te Londen.

Er zijn Christenen — althans in Engelarfc? — die ontkennen, dat er sprake is of geweest is van een bolsjewistische godsdienstvervolging,

Wel kunnen ze onze bewering niet betwisten, dat in de eerste jaren van het Roode regime de geestelijke voorgangers in Rusland bij duizenden zijn ter dood gebracht; dat een groot aantal nog heden in de verschrikkelijke gevangenenkampen van Siberië en in het ijzige Noorden verblijven; dat de wetgeving van den Sowjet er op berekend is kerkelijk godsdienstig leven en inzonderheid de religieuse opvoeding der Jeugd, practisch onmogelijk te maken in de geheele Sowjet-Unie en dat, terwijl het houden van godsdienstoefening in 't openbaar met onwelwillende blikken wordt gadegeslagen, werkzaamheid op godsdienstig terrein wordt beschouwd als een reden om het recht op werk of voedsel te verliezen.

Maar ze wijzen op de kerken, die in Moskou nog niet zijn gesloten en op het feit, dat zelfs, indien in het openbare leven anti-atheïstische gezindheid als misdaad aangerekend wordt, per-

Sluiten