Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beroep op den Volkenbond

door Dr. F. J. KROP, Predikant bij de Ned. Herv. Gem. te R'dam.

Broeders en Zusters,

Het spreekt eigenlijk wel vanzelf, dat de Kerken niet aan politiek doen, dat ze zich stelsel0 da'r VCrklaren mCt Cen* ^onomisch Als men haar vraagt, of ze voor republiek of keizerrijk, kapitalisme of socialisme zijn, antwoorden ze met een beslist NON LIQUET- ze volgen het voorbeeld van Jezus Christus, 'die weigerde een erfenis te deelen met de woorden: Mensch, wie heeft Mij tot een rechter 12. ij) man 0ver ««éden aangesteld?" (Luc.

Dit moet niét zoo worden opgevat, dat al ZT Vraf,en7haar 2een belanS inboezemen. L,tegendeell Ze zien van haar standpunt uit duidelijk de gebreken van de verschillende retfeenngsvormen, de onderscheiden economische stelsels. Maar het behoort niet tot haar bevoegdheid gedetailleerde hervormingsplannen te ontwerpen, af te dalen tot hef gebied der praktische uitwerking en over technische bizonXlZ?en je- redetwisten. Ze hebben tot taak de absolute, d.i. goddelijke wet te prediken van

Sluiten