Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo worden politieke gevangenen behandeld!" *)

* *

Na het getuigenis van den predikant, de verklaringen van 4 vluchtelingen uit het concentratie-kamp te Archangel, die als blinde passagiers op een Engelsch schip in Noorwegen aankwamen in den loop van 1930. Ook zij hebben hun wederwaardigheden verhaald en wel aan de Noorsche politie-autoriteiten.

De oudste hunner heet Tchaïkai. Hij is 40 jaar oud en was voorheen spoorbeambte in De Krim. In 1920 was hij onder-officier in het leger van generaal Wrangel. Kortgeleden werd hij opgesloten in het kamp te Archangel, omdat hij lectuur van godsdienstigen aard had uitgedeeld.

De jongste der vluchtelingen is een Pool uit Wilna en student in de landmeetkunde.

Het vorige jaar toen hij bezig was met terreinmetingen, overschreed hij bij vergissing de Sowjetsche grens en kwam op Russisch gebied. Oogenblikkelijk werd hij gevangen genomen, van spionnage beschuldigd en naar het kamp te Archangel verbannen.

De andere twee vluchtelingen zijn boeren uit het gouvernement Saratow.

Beiden zijn gedeporteerd, omdat ze godsdienstige bijeenkomsten bezocht hadden en ook religieuse lectuur hadden verspreid. De oudste dezer twee boeren, Dmitri, oud 27 jaar, is vader van 4 kinderen. Als hij over hen en zijn buis spreekt, barst hij in tranen uit, want al zijn kinderen zijn gestorven.

*) Na handteekening van Ds. A. K, volgt dan het getuigenis van den notaris: „Ik verklaar, dat de predikant Aatami Koeortti zijn verslag in persoon heeft aangeboden en in mijn tegenwoordigheid verklaard heeft, dat het overeenkomstig de waarheid is."

Stadsrechtszaal te Helsingfors. (w.g.) Carl, Toppelius,

Stadsnotaris.

Sluiten