Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ü2£ to«*«««n. Ik spreek m'et over dl' verbannmgen die op groote schaal plaats hebben naar Siberië en de Solowky, noch over 712 f% 6n füsille«™^«- Daaraan^ wé 's ntcL Ju* ï8*8,^™ tegenwóorlj zooah «tff 4 hui"°ekingen in massa,

van de G P^Op °°tf SC°mm"?isnic- Atfentea' Jan fur-°e- vertegenwoord gers van de f^heele sectie en communistische ?e„g4 trekk^ vohnachte'>- doorzoeken de ver! trekken en speuren naar goud en diamanten

v?rkr£ën Ze belastinggelden te'

teekkLn L ■ rfDemen ^ wat hun behaagt, trekken de ringen van de vingers en de ver-

enrunnenntfU,t/eW?ren' VOrdcrea Weederen op

ders die2 Het,erfiStC ZT VOOral de ^ei" t gedurende maanden hun loon niet

te daenSfab^ben'i)rerdag "** »« ft £ m de fabrieken, dat er een „druk op de bourgeoisie moet uitgeoefend worden, opdat deze het goud en de diamanten zal afstaan waardoor de arbeiders betaald kunnen wor-' i u !aan ze Pbjnderen en huiszoeking doen vol haat en met volharding. Het is pre? '« N» M h*rha'in2 van de tooneelen v& S\9. klont HZ!'n df.hui2r ^rlicht; er wordt geWopt..„Huiszoeking, doet onmiddellijk de deur

Plotseling zegt de zoon, een vroeger lid der Jeugdorganisatie, die tot op d t oogenblik heeft gezwegen: „Ikzelf heb aan die huiszoekingen deelgenomen; het is walge-

*mA?T« ^ 'S °ietS aa" te doen: het bevel wordt gegeven en men moet gehoorzamen. De

Daa'r w« feV-5htfd ,D Ae Marazliéwska<-astraat. IJaar worden de gearresteerden ondervraagd, aoordW°r"en ZC éepijni^, daar schiet men ze

levYn^Mil*16 °UderS der gevangenen met levensnuddelen aankomen, wordt hun gezegd:

Sluiten