Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

buiting en overheersching van het proletariaat willen afwenden, daarom moet ze worden vernietigd. „Wij hebben den strijd" — zoo ging hij voort — „niet gezocht". Had de bourgeoisie zich onderworpen aan den wil van het proletariaat, dan zou dit niet zijn voorgevallen. Nu zij den kamp wenschen, zullen ze hem hebben ook. Ik twijfel niet aan de eind-overwinning van het proletariaat, evenmin als aan die van de Wereldrevolutie. Overigens — voegde D. er ironisch lachend aan toe — heeft Uw Christus dezelfde leer der gelijkheid gepredikt als wij."

***

Naast dezen man moeten nog zijn trouwste medewerkers genoemd worden: Peters, Lazis, Eiduck, Menshinski en Jagoda, uitgesproken beulennaturen. In het bijzonder Peters en Lazis twee Letten — hebben zich berucht

gemaakt. Op hun rekening komen een goede 100.000 moorden.

Ook Trotzki mag hier „met eere" genoemd worden. Oefende D. zijn bloedig ambacht uit in het land; Trotzki rekende niet minder bloedig af met de bourgeoisie aan het front. En de derde in dezen bond was de Hongaarsche communist Bela Kun, die op bevel van T. de eens zoo bloeiende en vredige Krim-streek in een puinhoop en een kerkhof deed veranderen.

II. De moord op Urizki en de aanval op Lenin.

17 Augustus 1918 werd te Petrograd door de oud-student en socialist Kannegiesser de leider der Petrogradsche Tscheka Urizki gedood.

28 Augustus van datzelfde jaar pleegde de socialiste D. Kaplan een aanslag op Lenin.

Natuurlijk sta dit voorop: dergelijke aanslagen zijn nimmer goed te keuren. Vraag mij niet of ik ze psychologisch verklaren kan. Want dat kan ik zeer zeker.

Maar analyseering van een geval en verklaring — na een uiteenrafeling van alle motieven — mogen veel doen verhelderen en begrijpen; dat neemt niet weg, dat een on-

Sluiten