Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

We erkennen direct de terreur i s vreeselijk, onmenschelijk zelfs, maar vergeet niet, dat de Witte Terreur toch ook niet zoo lief geweest zal zijn en de Tsaristische regeering kunt ge zoo maar niet buiten beschouwing laten. En dan .... speelt dat alles zich niet af in de jaren van het oorlogscommunisme? Is dat niet reeds meer dan 10 jaar geleden? We willen deze beide opmerkingen, die nog al eens gemaakt worden even onder de loupe nemen.

VUL De vroegere Terreur.

Ook Steinberg behandelt deze vraag in zijn boek. En terecht wijst hij er op (S. 174—176), dat deze methoden door hen die de wereld willen opbouwen, zeker niet mogen worden gbruikt. Met schoone leuzen is men de revolutie begonnen. Vrijheid, geluk en welvaart zouden thans heerschen op aard'. Om den naam van Lenin zijn volksliederen geweven, als b.v. het Transkaukasische:

„Hij, Lenin, wist de kwade machten in het

stof te werpen. Van dien tijd is een nieuw gebod op aarde

gesteld.

En nu leven de volkeren in vrede en

broederschap. En het bloed vloeit niet gelijk booze

stroomen. l0)

Onder die vanen is men den strijd begonnen en als eerste voorwaarde geldt dat de leiders der revolutie niet zullen zien naar de methoden, die hun z.g. vijanden hebben toegepast, maar vanuit hun beginsel klaar en helder zullen aantoonen, dat in dien weg alleen ware menschelijkheid te verkrijgen zal zijn.

Daarom is de tweede vraag van buitengewone beteekenis.

Bovendien overtreft de Sowjet-terreur verre en verre elke andere.

,0) In „Nieuw Rusland", orgaan v. h. genootschap Ned-Nieuw-Rusland; Jan./Feb. 1930, blz. 22.

Sluiten