Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de stad. — De herkenningsteekens in de straatgevechten. — Het onderling verband in de straatgevechten. — De verdediging bij de straatgevechten. Algem. beginselen. — Verdediging van een stad, die door de opstandelingen is ingenomen en verdedigingsmiddelen tegen tegenstanders in de stad. — Opwerpen van een barricade. — De aanval in de straatgevechten.

XII. Het militaire werk der partij onder de boeren. — De revolutionnaire partijen.

Bijlage: 1 Schema van den opstand van Reval.

2 Schema's van den opstand van Hamburg.

3 Schema's van den opstand van Canton.

4 Schema's van den opstand van Shanghai.

5 Schema's van een barricade.

Voorbericht van „Den gewapenden Opstand"

De uitgevers achten dit werk van groot theoretisch en practisch belang en dat het beantwoordt aan de steeds groeiende belangstelling van het revolutionnaire proletariaat in deze dingen in de tegenwoordige periode. Daarom doen zij 't snel verschijnen zonder de aanvullingen en correcties af te wachten, die de schrijver er bij zou willen voegen.

Het boek van Neuberg is kostelijk om deze twee redenen:

Vooreerst, omdat het een der zeldzame werken is, dat geschreven is door een Marxist, tevens actief-revolutionnair, die met de wapens in de vuist tegen de kapitalistische wereld heeft gestreden. Het is een ernstig werk, rijk aan feiten.

In de tweede plaats is dit boek van buitengewone actualiteit in de tegenwoordige gesteldheid.

Het program van het Internationale Comité, aangenomen op het 6e Wereldcongres, zegt: „Wanneer de heerschende klassen ontbonden zijn, de massa's in revolutionnaire gisting zijn,

Sluiten