Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nationalen toestand, heeft de sessie aan de Internationale en aan iedere communistische partij in 't bijzonder als centraal doel van bet oogenblik aangegeven de verovering van de meerderheid in de arbeidersklasse en beslissend middel om dit doel te bereiken: de groote politieke stakingen, waarvan de organisatie, overeenkomstig de aangenomen besluiten, „zal meehelpen dat de communistische partijen meer eenheid zullen brengen in de verspreide economische bemiddeling van de werkmansklasse en om te bewerken een breede mobilisatie van de proletarische massa's en om hun politieke ervaring te verrijken door hen zoo te leiden tot de onmiddellijke worsteling om de dictatuur van het proletariaat".

De gebeurtenissen, die gevolgd zijn na de 10e zitting van het Uitvoerend Bestuur van het Intern. Comité, hebben al deze conclusies bevestigd: zij kondigen in 't algemeen aan, de nadering van 't oogenblik, in de resolutie van deze zitting aangeduid, het moment van den onmiddellijken strijd voor de dictatuur van het proletariaat. De onmiddellijke strijd voor de dictatuur van 't proletariaat, dat is noodwendig de gewapende strijd, de gewapende opstand van de proletarische massa's, die, naar 't program van het Intern. Comité, zich moet gronden op de regels der krijgskunst en veronderstelt een militair plan. Maar als dit oogenblik nadert, moeten de communistische partijen en heel het internationale proletariaat er zich op voorbereiden, moeten ze de krijgskunst bestudeeren; moeten ze zich doordringen van de ervaring en de lessen der gewapende opstanden, rekening houdende met de concrete gevallen en de eigenaardigheden van hun land. Deze eisch geldt natuurlijk vóór alles voor de communistische partijen en voor het proletariaat in die landen, waar de nieuwe revolutionnaire golf zich op dit oogenblik al sneller voortstuwt, te weten: Duitschland, Polen en Frankrijk. Maar de partijen en het proletariaat van de andere landen kunnen noch mogen in de tegenwoordige omstandigheden tot morgen uitstellen de studie van

Sluiten