Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gij zegt ongetwijfeld bij uzelf, dat men niet gelooven kan, dat een volk van 160 millioen zielen, dat zulke kolossale hulpbronnen bezit, niet in staat zou zijn om zich van kleeren en voedsel te voorzien, vooral wanneer het boven zijn krachten werkt. Gij komt er zoo toe om Europa en de wereld te bedriegen.

Maar het volk, dat zijn buik moet insnoeren, weet wat het er van denken moet.

Gij hebt het beloofd en zelfs gegeven — op papier — duizenden vrijheden van allerlei soort, maar in werkelijkheid is het van de allereerste rechten van den mensch beroofd, en hem blijft niets over dan het recht om den hongerdood te sterven."

De onzedelijkheid in de nieuwe generaties.

„Gij hebt den godsdienst vrij verklaard, gescheiden van den Staat, privaat-zaak van iederen borger. Nu, hoeveel arbeiders en boeren zijn niet van de partij uitgesloten, omdat zij christelijke gebruiken uiteofenden, weigerden de ikonen op de straat te werpen; trouw bleven aan de godsdienstplichten? De „vrijheid" van de Kerk openbaarde zich in de gedwongen sluiting der kerkgebouwen, de gevangenneming, de wegvoering en ter dood brenging van de leden der geestelijkheid; de verschillende administratieve maatregelen, die door uw „opritchniki" genomen werden, onder uw leiding of die van Iaroslavsky, om den godsdienst en de geloovigen uit te roeien. De vervolgingen der Christenen door Nero schijnen maar een kleinigheid bij de uwe!

Alleen de Allerhoogste kent al de tranen en al de kwellingen van deze arme menschen, wier eenige misdaad is, dat ze in den godsdienst zoeken en vinden den troost, de hulp, de kracht om htm vreeselijk lot te dragen."

Gij weet wel, dat de wezenlijke problemen der menschheid htm oplossing vinden bovenal in de opvoeding. Daarom heeft de partij het voornamelijk gemunt op de opvoeding der jeugd.

Sluiten