Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Door den klassenhaat zaait gij eenvoudig in de zielen den menschenhaat en den haat tegen de beschaafde wereld. Niets is meer vijandig tegen de gevoelens van broederschap en solidariteit, die de eer uitmaken van de tegenwoordige menschheid (dan die haat).

Het deert u weinig, dat de studenten en de meest toegewijde leeraren de hoogere en middelbare scholen „verlaten" onder pressie van een streng en duister regime, dat zij niet kunnen goedkeuren.

Laat alle cultuur ondergaan, mits de beginselen van Lenin maar triomfeeren, de sofvetistische chemie", de „proletarische wiskunde", de „algemeene regel", die eischt den proletarischen afkomst van leerlingen en meester.

Gij beweert „de onwetendheid op te ruimen" en gij maakt daarvoor groot lawaai. In werkelijkheid is het de wetenschap, die gij opruimt en wel met haast..."

Uit: La vogue rouge.

Sluiten