Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onhoudbare moreele toestand.

Maar wat nog verschrikkelijker is dan de stoffelijke ontberingen in de situatie-van de intellectueele vrouwen in de Sovjet-Unie, is de toestand van absolute afhankelijkheid, waarin ze zich bevinden van de lagere plaatselijke agenten, die door het Sovjet-bestuur zijn aangesteld. Deze toestand heeft hen dikwijls tot zelfmoord gevoerd.

Het Sovjet-bestuur zelf, verlegen door het groote aantal onderwijzeressen, die haar scholen verlaten, heeft energiek geprotesteerd ten minste met woorden, .tegen de beestachtige wijze, waarop deze vrouwen behandeld zijn

Hier volgt een brief, geschreven door een onderwijzeres (Outchil-Gazetta, 10 Oct. 1929):

„Vergetende hun verantwoordelijkheid, hun ambt, hun gezag, evenals hun gevoel van menschelijkheid, vallen de plaatselijke ambtenaren, leden der partij, de onderwijzeressen met de meest volmaakte ongegeneerdheid aan. De secretaris van het Comité der partij, de secretarissen der cellen de president van het uitvoerend bewind, de chef van de plaatselijke landweer, zijn niets anders dan ware beesten, die voor elkaar niets onderdoen in ploertigheid en doortraptheid Ik had te voren nooit kunnen denken, dat dit de toekomst der onderwijzeressen zou kunnen zijn Tegenwoordig ben ik- overtuigd, dat geen onzer zal ontsnappen aan een bitter en vervloekt lot." -

Deze wijze van handelen van de communisten met de onderwijzeressen wordt gewettigd door theorieën, die er op kloppen

„De verkrachting is slechts een burgerlijk vooroordeel".

Hetzelfde blad publiceert het volgende (dit blad wordt geredigeerd door Kroepskaia, Lenins weduwe, wier huwelijk haar 't recht geeft tot een openbaarheid, die elk ander sovjet-redacteur in de gevangenis zou gebracht hebben):

„Het partijlid Eymakov, directeur van een

Sluiten