Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een historisch tijdvak van dertien jaren te overschrijden."

Een comm. onderwijzeres met talent, Grigorieva (zie Duevnik Oetchitelnilzy, uitgave Priboï, Moscou) getuigt eveneens van de hardnekkige worsteling die de moeders voeren tegen den verderfelijken invloed van de sovjet-school en tegen het doordringen van de atheïstische moraal:

„De kinderen komen op de sovjet-school, volgepropt met dogma's, die ons vijandig zijn. Ondanks al onze pogingen, leeren zij in de school, maar zij leven thuis. In de meeste gevallen heeft het gezinsmilieu een invloed op hen, die rechtstreeks ingaat tegen die van de school.

„Wij moeten hun een opvoeding geven, die in tegenspraak is met het leven, maar het leven werkt op hen meer overtuigend dan de school.

De ideeën die hun thuis zijn ingeprent, zijn ontleend aan een levens-waarheid: „Het gaat zoo mooi in de kerk. Waarom mogen de pionniers niet naar de kerk gaan met kaarsjes in den Paaschnacht?"

„Waarom was er vóór de revolutie overvloed en moeten we nu in de rij staan?

„Vóór de revolutie was er van alles overvloed tegen lage prijzen en van goede kwaliteit; tegenwoordig is er geen koopwaar, maar bedriegerij.

„Zoo spreken onze kinderen.

't Is niet gemakkelijk voor de sovjet-paedagogen om op zulke vragen te antwoorden

Een oproep.

Ten slotte brengen we onder de oogen van onze lezers uittreksels uit een brief van een Russische vrouw, die onlangs het sovjet-grondgebied heeft verlaten; een brief die kan bewijzen, dat de schrijfster, die zich uitput in den voortdurenden strijd tegen de materieele moeilijkheden van haar bestaan, den strijd tegen de communisten niet heeft verlaten en dat zij de

Sluiten