Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij, die al die medeplichtigheden constateeren, en wij kunnen niet meer het stilzwijgen bewaren. Wij vragen: waarom die onverschilligheid, waarom die neutrale houding? Feiten tegenover feiten stellende, zouden wij U de volgende vragen op het geweten willen drukken, U verzoekende daarop een duidelijk antwoord te geven:

1. In Oost-Europa worden sinds jaren honderdduizenden, ja millioenen Christenen vervolgd.

In Centraal- en West-Europa, zoowel als in Amerika, weet men dat. De Christelijke Kerk, schijnt zich daar niet om te bekommeren. Hoe zit dat?

2. Een Christelijke geloofservaring, die aan de eerste tijden der Kerk doet denken, openbaart zich in Rusland. Het is een overtuigend bewijs van Gods bestaan en almacht.

3. De Sowjet-Regeering vervolgt de geloovigen. De regeeringen van de meeste natiën en handelaren uit alle landen sluiten verbonden en drijven handel met haar.

De Christelijke Kerk zwijgt in tegenwoordigheid van die medeplichtige handelingen der staatkunde en van die verraderlijke koopmanschap. Waarom?

4. De Sowjet-Regeering heeft naar de Ontwapeningsconferentie Lunatcharsky gezonden, een der leiders van die God-loozenbeweging, die de geloofsvervolging op haar geweten heeft. Mannen die zich Christenen noemen, hebben hem aan hun disch ontvangen.

De Christelijke Kerk heeft gezwegen. Waarom?

5. Voor de zending in de heidenlanden is geen inspanning te groot of te kostbaar. De hulpverleening (stoffelijk zoowel als geestelijk) aan de vervolgden om des geloofswille in Rusland wordt schier allerwegen vergeten of als een bagatel behandeld. Waarom?"

Sluiten