Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WOORD VOORAF.

In deze brochure vindt men de toespraken gehouden op de samenkomst in de groote zaal van den Dierentuin, te 's-Gravenhage, den 22sten Maart 1933, aangevuld met artikelen van Kolonel Furstner en Ds. A. G. H. van Hoogenhuyze, bestuursleden van het Nationaal Verbond G.G.G. Wat daarop volgt, dient vooial om doel en streven van dat Verbond in een helder licht te stellen. Moge menig misverstand daardoor uit den weg worden geruimd en veler hart gewonnen, niet zoozeer voor een „organisatie", maar voor het eerlijk streven van hen, die willen opkomen voor deze grondzuilen onzer maatschappij: godsdienst, gezin en gezag.

F. J. K.

Sluiten