Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t „GODSDIENST, GEZIN, GEZAG" door

Dr. F. J. Krop, Ned. Herv. Pred. te R'dam.

Een schrijver van groot talent, ook door de bolsjewieken gaarne aangehaald, ik bedoel Maurice Hindus, wijst er telkens met nadruk op, m zijn verschillende geschriften, dat vanuit Moskou sinds de October-Revolutie een aanval wordt gedaan op het geloof, met name op het Christendom, zooals nog nimmer in de historie werd aanschouwd en waarvan het lot der wereld in de eerstkomende tijden volkomen afhangt.

■•■ Wie zich daar geen rekenschap van geeft, begrijpt niets van het huidige wereldgebeuren en zou het best z'n houding kunnen redden door een voorzichtig stilzwijgen.

Sluiten