Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dien eenigen weg om gelukkig te worden. Dat er met voorbijzien van hetgeen verdeelt, een samenbinding moet komen tusschen allen, die ons volk liefhebben.

En niet minder om op te wekken tot krachtige handen en koene daden. Om onvervaard in te grijpen, zooals een goede operateur doet, en ons kranke volk tot genezing te brengen.

Onze beweging wil niet zijn een politieke partij.

Maar dat wil niet zeggen, dat we niet aan principieele staatkunde doen.

Onze beweging acht noodig een meer krachtig bewind en zal daarop aandringen. We verheugen ons er in, dat dit al meer wordt ingezien, en dat eigenlijk heel ons volk daarnaar verlangt.

Moge God het zoover leiden, opdat ons mooie land niet ten onder ga en ons Nederlandsche volk niet een belaching worde.

Al te lang hebben we ons laten verleiden door het zoet gefluit van den vogelaar. Al te lang hebben we ons volk laten blinddoeken en het overgegeven tot een spel van misleiding.

De booze machten zullen ons land uit haar beknelling loslaten.

De mannen, die ons land willen verraden aan Moscou zullen niet langer hun goddeloos bedrijf mogen uitoefenen.

Maar ook de partijen, die nu eens lief voor den dag komen en dan weer revolutionnair, we zullen ze niet langer de kans geven om te leiden en te regeeren.

Met al hun schoone woorden, Met al hun stout geschreeuw, Zij zullen het niet hebben, De goden dezer eeuw. Tenzij het woord des Zwijgers Moedwillig werd verzaakt: 'k Heb met den Heer der Heeren Een vast verbond gemaakt.

Sluiten