Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BROCHURES

over de Russische Geloofsvervolgingen en het Communisme, uitgegeven door de Chr. Mannenvereen. „Gij zijt allen Broeders", le Pijnackerstraat 102-106, Rotterdam. (Gebouw „Geloof en Vrijheid").

No. TITEL. Prijs

— Dr. F. J. Krop, Ons beginsel en ons streven ƒ 0.25

— J. N. Voorhoeve, Bolschewisme en Christendom 0.30

— Vijanden Gods en bewerkers der Wereldrevolutie 0.15

— Th. Aubert, De groote Protestmeeting in Albert-Hall, te Londen 0.15

— Prof. A. V. Kartachov, Rede op de meeting van 5 Maart 1930 0.15

— Dr. G. Lodygensky, De huidige geloofsvervolging in Rusland 0.30

— Dr. L. H. Grondijs, De vervolging van het Christendom door de Sovjets .. ,, 0.20

— J. Douillet, De werkelijke toestand in Sovjet-Rusland 0.30

— Dr. F. J. Krop, Een en ander over het Communisme 0.50

— Dr. O. Schabert, Slachtoffers van het Bolsjewisme 0.65

— Ir. Max Henkart, Sovjetbeloften en werkelijkheid 0.25

— Rob. de Traz, Verontwaardiging over de laksheid der Christenheid 0.15

11 De heerschappij der Communisten van 1917—1930 0.35

12 Dr. Karl Nötzel, Oorsprong, wezen en beteekenis van het bolsjewisme .. „ 0.20

13 R. von Koschiitski, Herinneringen aan Rusland 0.25

14 Prof. N. von Arseniew, Godsdienst in Sovjet-Rusland 0.15

15 Dr. J. R. Callenbach en anderen, Toespraken over de Russ. Geloofsvervolg. „ 0.50

16 C. Shevitsch, De gevolgen van de buitenlandsche protestbeweging op den godsdienstigen toestand in Rusland , 0.15

17 M. Mischailoif, De Russ. Orth. Kerk onder het Sovjet-Regime 0.35

18 Dr. W. Künhaupt, Het Bolschewisme — zijn ideeën, bedoelingen en ondergang 0.20

19 De godsdienstvervolgingen in Rusland (uit het Russische blad „Dni") .. ., 0.20

20 Wat is het Bolschewisme en hoe ziet het er in Rusland uit? 0.15

21 Tina Schmidt, Mijn reis in Rusland 0.15

22 Dr. G. Lodygensky, Rusland in 1930 0.40

23 Boris Eliacheif, De Sowjet Dumping 0.15

24 Dr. F. J. Krop, Het Bolsjewisme in de praktijk en wat wij uit die wereldactie kunnen leeren 0.20

25 Dr. O. Schabert, De Baltische arbeid voor Rusland 0.25

26 Dr. F. J. Krop, Pinksterevangelie en Bolsjewisme 0.20

27 Frédéric Eccard, De dwangarbeid in Sovjet-Rusland , 0;20

28 Dr. F. J. Krop, De treurige toestand der arbeiders in Sowjet-Rusland en

de Kerken „ 0.20

29 G.Z.A.B.-Bestuurslid, De Russ. arbeider onder communistische heerschappij „ 0.29

Sluiten