Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. TITEL Prijs

30 De intern. Samenkomst der Kerken te Genève, 10 Sept. 1931, en de roeping van den Volkenbond inzake de Russ. gelocfsvervolgingen ƒ 0.15

31 Dr. F. J. Krop, De gunstige berichten van reizigers, die de Sowjet-repu-

bliek hebben bezocht, en de werkelijkheid 0.15

32 Dr. F. J. Krop, Nog eens: De gunstige berichten van reizigers, die de Sowjet-republiek hebben bezocht, en de werkelijkheid 0.20

33 Ds. J. de Saussure e.a., Intern. Kerkelijke samenkomst te Genève, om de aandacht van den Volkenbond op de godsdienstvervolgingen in Sowjet-Rusland te vestigen 0.4O

34 Dr. F. J. Krop, De Kerstcampagne en de geloofsvervolgingen 0.20

35 Dr. F. J. Krop, Dwangarbeid, terreur. Een adres aan de Ontwapeningsconferentie 0.2O

36 Geweld en Terreur in Sowjet-Rusland 0.25

37 Staat men in Rusland aan felle vervolging bloot, alleen om het feit, dat

men geloovig is? 0.20

38 Mijn ervaringen in de Russische gevangenissen en hoe ik uit de klauwen

der G.P.Oe ontkwam 0.25

39 Gawroesja Boerja, Onder het juk der Sovjets 0.25

40 Dr. F. J. Krop, Mijn reis naar de Russische grens, of wat ik zag van

het werk van Dr. O. Schabert e.a „ 0.30

41 Dr. F. J. Krop, De Lappo-Beweging ,, 0.15

42 Een Handleiding over Gewapenden Opstand 0.25

43 Dr. F. J. Krop, De Lappo-Beweging 1932 0.20

44 Th. Aubert, Het Leven der Arbeiders in Sowjet-Rusland 0.30

45 Pierre Maury, Gedachten over het Communisme 0.25

46 Dr. F. J. Krop, Wat het bolsjewisme feitelijk is en bedoelt ,, 0.2»

47 Het leven en lijden van de vrouw in Sowjet-Rusland 0.3O

48 Dr. F. J. Krop, Plicht en Roeping der Christenen ten opzichte van de vervolgden in Sowjet-Rusland 0.2O

49 Grepen uit Finland's verleden (met een inleidend woord van Dr. Krop) ,, 0.2O

50 Dr. Raymond Devrient, De sociale consequentie van het Bolsjewistische regime 0.40

51 Dr. A. Ehrt en Dr. i. Schweickert, De bolsjeviseering van Duitsehland ,, 0.35

Sluiten