Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Geheel nieuw in het economisch leven is het beginsel van maatschappelijk werk, dat de Russen tot een drijfveer trachten te maken. Ik zeg „nieuw", omdat het een andere beteekenis heeft dan in andere landen. Het is ontdaan van altruïsme. Opoffering heeft er niets meer mee te maken. „De opbouw van het socialisme", schrijft een jonge revolutionnair, „vraagt offers, maar niet de gemoedsgesteldheid

van het offer het offer zal objectief en niet

subjectief zijn...."

In de dagen toen Trotski nog de held van de massa was en haar meest welsprekende woordvoerder, schreef hjj: „De arbeiders-revolutie te aanvaarden in naam van verheven idealen, beteekent niet alleen haar te verwerpen, maar ook haar te belasteren de

Socialistische Revolutie heeft afgedaan met

illusies en stichtelijkheden Is het denkbaar,

dat de Revolutie, waar wij mee te maken hebben, de eerste, sinds er leven op aarde is, een toebereiding noodig heeft van romantische leuzen, zooals een kattenragout, een hazensausje?" s)

Mij dunkt dat is ondubbelzinnige taal. De Christen zegt:

Ik heb;

Gij hebt niet;

Ik wil U van het mijne geven.

De bolsjewiek zegt: Ik heb niet; Gij hebt; Welnu, ik neem. „De Russische revolutionnairen verbloemen de zaak niet. Zij hebben den dood gezworen aan het privaat bezit en zjj zjjn van plan om dit vonnis ten Uitvoer te brengen, niet alleen plaatselijk maar universeel. Vandaar hun opvatting van de Wereldrevolutie. „De gansche samenleving", zei Lenin, „zal één bureau en één fabriek worden." De Russen zijn niet van plan dit aan het oordeel van den individu

a) Hindus: Ontredderde wereld, p. 53.

Sluiten