Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij kerkelijk was, doodgraverswerk.

In het collectief leeft men alleen van grassoep. Dat schrijft ook onze kennis uit den. Kaukasus. Zelfs in.Y. zijn er velen verhongerd, waar het toch in het hongerjaar 1921 nog tamelijk goed was. Het kerkelijk leven is aan het wegsterven. De meeste dooden worden door eigen familie begraven. De „Koelakken" hebben n.1. geen recht op een graf.

Het akkerwerk wordt met koeien gedaan. Hier zijn de paarden opgegeten of doodgegaan. Neen, U kunt zich geen voorstelling maken van de armoede en de neerslachtigheid, die hier heerscht. Ieder sleept een last. De menschen zien er geheel verslagen of vaak toornig uit. Er zijn veel gevallen van krankzinnigheid. In de Russische dorpen heerscht kannibalistische menscheneterij. In zeker dorp heeft een zoon zijn vader opgegeten; men hing hem zijn vaders hoofd om den hals en liet hem zoo door het dorp wandelen tot afschrik...."

• *

Zou ik nog meer brieven, zooals er duizenden tot m\jn beschikking staan, moeten aanhalen? Ik acht het overbodig en eindig met een dubbele opwekking: Vooreerst, om tóch vooral te letten op de gevolgen van een systeem, dat, consequent doorgevoerd, tot moreelen en stoffelrjken ondergang leidt.

Vervolgens om niet te vertragen in de hulpverleening aan de arme slachtoffers van het bolsjewisme, die moeten ondervinden dat onze belijdenis geen lippentaal, doch een zaak des harten is.

Sluiten