Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meestal onbeduidend; vaak niets dan een onvoorzichtig woord over de autoriteiten. De communistische gelederen worden langzamerhand kleiner, deels door de herhaalde zuiveringen, deels doordat de menschen uit de partij treden. Tegenwoordig is ongeveer 20 °/o der bevolking communist of staat in betrekking tot de communistische partij.

Gedurende het gansche jaar, dat ik in vrijheid geleefd heb, heb ik geen stukje vleesch gezien. Het rantsoen van een arbeider (ook het mijne) bestond uit 500 gram brood per dag en een soort nat met eenige gekookte kroten er in. Het brood leek wel mest. Vroeger woog ik 105 K.G. tegenwoordig nog maar 50. Op de markt kan men sommige groenten vinden en zonnebloemen tegen den prijs van 35 roebel per pond. Kort vóór mijn vertrek deed het „handelsbrood" zijn intocht tegen den prijs van 6.5 goud-roebel per 16 K.G. De goud-roebels zijn niets anders dan het wezenlijke goud (d.w.z. kruisen, sloten, kettinkjes, enz.).

De Staat eischt betaling in goud, in de hoop daardoor de laatste reserves der bevolking in handen te krijgen. Dat alles geschiedt stelselmatig. Kort vóór mijn vertrek bracht men in onze fabriek een groep Kozakken van Koubau, die veroordeeld waren tot dwangarbeid. Het waren jonge menschen van 20 tot 30 jaar. Zij konden niet werken, want zij hadden als voedsel niets anders ontvangen dan 500 gram brood per dag. Het waren levende lijken, die den dood verwachtten als een bevrijding. De dood, dat is het eenige „leit-motiv" van het tegenwoordige Rusland. De menschen sterven op straat; niemand slaat er acht op. De typhus velt duizenden en duizenden slachtoffers.

Gedurende mijn reis door 't geheele land, heb ik opgemerkt, dat nauwelijks 1/3 van de akkers bebouwd is. De rest ligt braak en wordt overdekt met allerlei onkruid. Ik heb slechts twee groepen koeien gezien, ieder van 5 a 6 stuks. De koeien leken wel geraamten. Men ziet bijna geen arbeiders op de akkers en die men nog; ziet, zijn niet veel meer dan schaduwen, welke moeizaam de wagens en eggen voortsleepen."

Thans komt een Engelschman aan het woord

Sluiten