Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als gij hen ondervraagt, zullen zij U antwoorden, dat zij in geen drie maanden brood hebben gezien. Zij voeden zich met aardappelen en surrogaat-voedsel van allerlei soort. Zij zullen U zeggen, hoe velen reeds van honger gestorven zijn en nog iederen dag sterven. Zij zullen U ook zeggen, dat duizenden menschen gefusilleerd zijn door het Sowjet-bewind en dat andere honderdduizenden verbannen zijn alleen op de enkele beschuldiging van wat levensmiddelen verborgen te hebben gehouden.

Ik heb met mijn eigen oogen den toestand in de Oekraïne en in Noord-Kaukasië aanschouwd. Ik heb uit verschillende bronnen, Russische, buitenlandsche en zelfs communistische, vernomen, dat deze toestand in 't gansche Russische platteland overal dezelfde is.

Ik voel me onbekwaam om al de gruwelen te schilderen, die ik gezien heb. Het gezicht van de verwoeste velden is verschrikkelijk. Men krijgt den indruk, dat de Booze zelf op deze aarde verschenen is. Het lijkt wel, alsof voortaan niets meer op deze aarde groeien zal."

Een Amerikaan, die in Juni 1933 Rusland

verliet, laat al geen ander geluid hooren:

„De honger nijpt overal in Rusland, maar vooral in de Oekraïne. Er is bijna geen middel om aan brood te komen. Het is gebeurd op mijn reizen, dat ik meer dan 200 roebel moest geven voor een stuk brood.

Terwijl ik in Gomel in 't park wandelde, ontdekte ik onder de struiken het hjk van een man, die door een revolverschot gedood was. Verscheidene tanden ontbraken. Het doel van de misdaad was duidelijk: de vermoorde had gouden tanden. Men kan in een „Torgsin"(staatswinkel) alleen levensmiddelen krijgen, als men met goud betaalt.

In Kharhoff is totaal gebrek aan vleesch. Ik heb gehoord, dat men op de markt menschenvleesch verkoopt. Men weet het, maar de menschen koopen het toch. Ondanks verscheidene arrestaties duurt deze handel nog voort."

Wil men nu enkele uittreksels uit brieven rechtstreeks uit Rusland ontvangen? Luistert.

Een mijnwerker uit het Donet-gebied schrijft: „Helpt ons! Wij komen om! Men heeft mij alles

Sluiten