Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schen dood en den volgenden dag in dienzelfden tijd 40. En in L is het evenzoo. De menschen vallen dood neer als vliegen in het najaar. Als we geen hulp krijgen, zijn wij ook verloren. Ik heb bij het schrijven van dezen brief zoo'n honger, dat mijn hart beeft. De kinderen krijgen eenmaal per dag eten in de school. O God, verhoor mijn zuchten en weeklagen "

Noord-Kaukasus, April 1933.

Een week lang hebben wij, ook mijn man en de kinderen gebedeld, maar de zak bleef meestal leeg. In den zomer en in den herfst hebben we hard gewerkt, maar in December en In. Januari moesten we al het koren en de andere producten ook het zaad voor groente, aan de regeering afstaan. Ook geen bieten, geen maïs, geen boonen, heelemaal niets, geen kip of haan, alles moesten we afgeven, ook voor de vleeschlevering. Ook geen varken, geen melk, alles is weg. De ouders van mijn man zijn voor 3 jaar verbannen, ook mijn eigen twee broers zijn veroordeeld voor 5 jaar. O, wat is de nood groot, we sterven spoedig den hongerdood. Help, help toch broeder, om Jezus' wil, help ons spoedig, zoo gauw mogelijk. We zijn zoo bang, dat Uw hulp misschien te laat komt o, broeders en zusters, wacht er niet te lang mee, als er nog medelijden in Uw hart woont. Moge God de harten bewegen ons te helpen, om Jezus' wil,

helpt, helpt eer Uw broeder sterft Veel

menschen eten hier katten en honden, ook ik ben al zoo ver. Een maand houden we het niet meer uit, o broeders en zusters, ik zou God danken en Hem opnieuw mijn heele leven wijden als ik maar maïs of maïsbrood te eten had. Ja, op mijn knieën zou ik naar U toe willen komen, indien het mogelijk was, om eens eenmaal genoeg te eten Ik moet eindigen, maar

in vol geloof en rotsvast Godsvertrouwen, zal ik mijn knieën niet opheffen en mijn armen zullen niet moede en mijn aangezicht wil ik niet afwenden, waar ons ook hulp vandaan komt."

Sluiten