Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog weinig succes, thans ontmoeten zij medeleven en krijgen ruime aalmoezen. Het betreft hier onteigende boeren, „koelakken", die niet in de coöperatieve bedrijven wilden gaan en zich snel een voorsprong op deze verschaften. Om bij de kolchosboeren geen njjd op te wekken en de kolchozen te behouden, heeft men deze op zich zelf staande boeren kort en goed onteigend als „koelakken" en weggejaagd. In de partij wordt deze kwestie met de volgende argumenten gerechtvaardigd: in een oorlog komen millioenen van menschen om het leven, de Sowjetunie bevindt zich ook in een oorlog. En aüs müQioenen doodbloeden zal met de overigen het socialisme worden opgebouwd.

Tengevolge der „ont-koelakMseeringskampagne" groeit het aantal Besprisorni weer sterk. Opgepakt, worden zij voor het zwaarste werk gebruikt (b.v. in de kolenmijnen gestopt) en slecht behandeld In lange treinen van wel 50 wagons, brengt men ze weg. Dikwijls zijn er flinke boerenjongens onder, die, omdat hun ouders onteigend werden, van de scholen werden verjaagd.

Een niet minder verschrikkelijk beeld van de huidige levensomstandigheden geven de volgende brokstukken uit brieven ontleend aan „de Syndicalist" van 9 Dec.

....Uw 5 dollar in goede orde ontvangen. Eindelijk zijn mijn droomen gerealiseerd. Die droomen waren: eens genoeg te. kunnen eten.. Voor die 5 dollar heb ik verschillende dingen kunnen koopen in „Torgsin" (winkel waar de staat producten verkoopt uitsluitend tegen vreemde deviezen. — Noot v. d. Red). Voor eenigen tijd heb ik wat om mijn honger mee te stillen....

Ik heb u niet dadelijk geantwoord om een

zeer nietige reden: gebrek aan petroleum

Petroleum is een luxe-artikel geworden. Het is moeilrjk te bemachtigen. Eindelijk, vandaag heb ik twee liter gekregen daar waar ik werk. Leve het licht.

Met de A.'s gaat het slecht. Beiden zijn werk-

Sluiten