Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En nu trachtte men zich het leven (beter: het lijden) voor te stellen van onze broeders en zusters, die als paria's, als uitgestootenen worden behandeld in de Sovjet-Unie. Zij missen de „voordeelen", die de communistische arbeiders nog bezitten. Zij kunnen sterven als „parasieten".

IV. De Tribune reageert weer.

In het no. van 5 Februari 1934 komt de Tribune met een zegevierend artikel: „Alle critieken juist gebleken.'' Met geen woord gaat de Redactie in op wat wij hierboven overnamen uit het artikel van Roland Holst.

En dan durft de redactie nog klagen over het „monddood" maken van de gunstige berichtgevers over de Sovjet-Unie door de bourgeoisie!

In een volgend artikel iets over de critiek van den sociaal-democraat Dr. J. G. van Dillen.

Sluiten