Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden weggeschoven, zoodra ze tot niets meer deugen.

De boer werd tot willoos speeltuig der G.P.Oe en voegde zich willoos naar de bevelen en besluiten der W.K.P.B. De brieven der verbannenen spraken immers ook slechts van honger, arbeid en koude, van namelooze ellende. Of ze uit Archangelsk, Wologda, Siberië, TJral, of Tschelj abinsk kwamen, allen vertelden ze hetzelfde.

De eerste bolsjewistische voorjaarsuitzaai. De bolsjewistische oogst

De kollektieven maakten zich gereed voor de eerste bolschewistischen Voorjaarsuitzaai of aanplant

Met tegenzin werd de meest noodzakelijke arbeid verricht Ieder zag den hongersnood komen. Nog leefde men van het in de laatste jaren overgespaarde, of verkocht meubelen en dergelijke onontbeerlijke zaken. Doch hoe nu verder, was de eenige vraag, waarmede men zich bezighield

Van het kollektief verwachtte niemand iets. Had men niet de paarden in één jaar zoo afgebeuld, dat zij nu in het voorjaar nog vel over been waren; ze zakten eenvoudig voor den ploeg in elkaar. Een jaar daarna in 't voorjaar 1931 was 55 % der gezamenlijke trekkracht vernietigd Toch heeft dat de Bolsjewisten bij den socialistischen opbouw van den Sovjetstaat geen oogenblik gehinderd.

Als zoo'n dier gedurende het werk neerzeeg, dan werd het uitgespannen en men ploegde er envoudig omheen. Als het geen kracht had op te staan om naar den kollektiefstal terug te gaan, dan kwam het in de meeste gevallen in de zonnehitte van dorst en honger om. Niemand bekommerde zich erom: het behoorde immers niemand en ieder had teveel met zichzelf te doen; voor medelijden met een dier was geen plaats meer.

„Plan volvoering" was het parool der W.K.P.B. Plan volvoering eischte men ook van de kol-

Sluiten