Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oekraïners. De straten waren eigenlijk alleen toegankelijk voor mannen en nog alleen voor sterke mannen. Op de stopplaatsen moest men zich altijd met flinke elleboogstooten door de menschenmenigte heenwerken, dan een zwakken kerel van 't trottoir aftrekken en zoo kwam men eindelijk, als het lukte, met één voet-op den trottoirband te staan en met de hand hield men zich dan aan een pelskraag vast. (Men zal begrijpen, dat het mij hoogst merkwaardig voorkomt, als de conducteur mij hier in Lubeck heel hoffelijk in den wagen helpt) Het ergste was, dat men op de straat vast en zeker luizen opdeed. De straten van Moskou zijn betrekkelijk rein, beslist reiner dan de menschen, die er op loopen. Vreemdelingen vallen de groote, moderne huizen naast de kleine oude erg op in Moskou Ook de lange rijen menschen voor de warenhuizen en broodwinkels en de ledige uitstalkasten. Daarin ziet men niet veel meer dan gerstekoffie en parfumerieën. De materieele toestand der arbeiders in Moskou. Torgsin-handels-broodwinkels. Ronger van 1932—1933. Voor moeder vonden wij werk bij Joden. Ze werd dienstmaagd Vroeger had zij dienstboden in huis, nu moest zij het zelf zijn en nog wel bij Joden. Li Rusland kunnen alleen Joden er dienstboden op na houden. Bolsjewistische gelijkheid *)

Mijn broeder en ik slenterden 3 nachten op de straten en stations van Moskou rond Hotels zijn er slechts voor buitenlanders en handelsreizigers, d.i. voor zulke lui, die in opdracht van een gemeenschap, een trust een kollektief of een Sovjet-onderneming reizen. Eindelijk vonden wij werk op een fabriek. Jk begon met 100 Roebel per maand Na 4 maanden betaalde men mij reeds 150 Roebel als administrateur. Promotiemogelijkheden in den Sovjet-Staat

*) Hoewel de Joden toch óók in Rusland onnoemlijk veel lijden. En ook om des geloofswille. Zie het verslag van Harry Lang.

Sluiten