Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waren, dat in hun geboortedorp nog maar een derde deel der inwoners in leven was. Ook toonden zij mij een brood dat van enkel gras gebakken was. .

Mijn tante schrijft mij: „In 't Russische dorp B. werden dagelijks 35 menschen naar 't kerkhof gebracht. In ons geboortedorp zijn in den winter van 1932/'33 slechts 30 man van den hongerdood gestorven, dank zij de hulp uit Duitschland en Amerika.

Ik ben later door Oekraïne gereisd en geloopen. Dorpen liggen onbewoond. Zooals de laatste bewoners in hun hutten gestorven zijn, zoo vergaan ze ook onbegraven. Geen hond, geen kat heb ik gezien. „Opgegeten" zei men mij.

De hongersnood is echter niet door misgewas te verklaren, integendeel, de oogsten van 1932 en 1933 waren zelfs zeer goed maar „afbouw van het vijfjaren-plan" is het parool der communistische partij en de gecollectiviseerde landbouw is het willooze speeltuig in haar handen. De boer is arbeider in de collectieve, medelid der collectieve en moet zich onderwerpen aan de bevelen der W.K.P.B.

Daarmee wordt alles verklaard Het koren wordt van den dorschvloer dadelijk naar den graanzolder gebracht, tot het plan voltooid is en 's winters lijden de boeren honger. Hoé streng men het parool „voltooiing van 't plan" doorvoert, toont het volgende voorbeeld: Mijn geboortedorp bezat in 1928 nog een kudde van 300 melkkoeien. In 1933 waren daarvan nog 3 stuks overgebleven. De 297 stuks had men aan den Staat afgeleverd. „Bolsjewistische vleeschvoorziening!"

Ik voer telkens weer mijn geboortedorp als voorbeeld aan, omdat ik daarvan precies de data weet. Men kan echter, daarvan uitgaande, zich ongeveer een beeld vormen van de toestanden in de gansche Sovjet-Unie.

Het groote pasonderzoek.

In Januari 1933 begon men met het pasonderzoek der bevolking van Moskou en daarna van de gansche Sovjet-republiek Men

Sluiten