Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het „Vijf-jarenplan" weer terug tot de toestanden van de periode van het „strijdvaardig communisme".

Melk koopen is een bijna onmogelijke zaak, want de boeren, die niet gecollectiviseerd zijn, maar geruïneerd en broodeloos, wilden de melk van hun eenige koe niet verkoopen dan alleen tegen andere voedingsmiddelen of voorwerpen, die vrij niet bezaten.

Welnu, mijn man heeft de kans gekregen: hij kreeg er een derde betrekking bij, de directie van het zoölogisch laboratorium van het landbouwkundig instituut, waarvoor men hem een flesch melk per dag gaf.

Dat heeft mjjn kind gered en zijn vader kon met trots zeggen: „Mijn kind, ik geef je nu voedsel. Vaders wetenschap dient toch nog wel ergens voor."

Dagboek van Marietto Chaguinjau.

Zoudt ge denken, dat ik in een uitzonderingspositie verkeerde?

Sta mij toe u eenige bijzonderheden te vertéllen uit het „Dagboek van Mariette Chaguinjau", die beschouwd wordt als een onverdacht persoon met opzicht tot het Sovjet-bewind en een der vooraanstaande plaatsen inneemt in de Sovjet-literatuur.

19 Januari 1921. — „Geen maaltijd Ik eet kleine stukjes zwart brood met een stukje spek"

24 Januari 1921. — „Ik had de beste voornemens om te werken, nj. te schrijven, maar een verschrikkelijke koude dwong me om naar bed te gaan"

Ik moet u zeggen, dat de temperatuur van haar kamer dikwijls beneden het vriespunt was.

Om haar te helpen, organiseert men een litterairen avond, want zij was reeds bekend als dichteres en schrijfster. Omtrent dit „feest" schrijft ze in haar journaal de volgende opmerkingen:

„Weinig publiek, de ontvangst was koel; het was er zeer koud Mqn handen beefden, mijn stem ook." .

Den 7en Februari kreeg zij influenza en

Sluiten