Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem naar den kelder, om hem te doen gelooven, dat hij gefusilleerd zou worden, Jüj is flink gebleven en deze stoutmoedigheid maakte indruk zelfs op de agenten van de G.P.Oe. Hij kreeg 5 jaar gevangenisstraf, mij heeft men na 5 maanden vrijgelaten.

Ik wenschte, dat ik u een sovjet-gevangenis kon laten zien Vuile trappen, nauwe en sombere gangen, gewelfde cellen, die grafkelders leken, vanwaar men den hemel niet zien kan Onder de stomme bewakers bevond zich een vrouw, een vroegere prostituee, met bleek gezicht en met een gat op de plaats van den neus. Grof, met schelle stem beleedigde zij de gevangenen, maar behandelde hen ten minste met zekere menschelijke eenvoudigheid We hielden nog meer van haar dan van die jonge mannen, militaire wachters, keurig gekleed, die ons geen 5 minuten rust gaven over dag en ons ieder kwartier wekten in den nacht. Ik zou u wel graag vertellen van het lot van mijn ongelukkige gezellinnen, van wie 't meerendeel reeds meer dan een jaar gevangen zat. De meesten waren gevangen genomen om invloed op hun mannen uit te oefenen, men ondervroeg ze zelfs niet, men liet ze maanden en maanden lijden, haar gezondheid ja zelfs haar verstand verliezen, want wij hadden twee krankzinnigen in de 35 cellen van onze gevangenis-afdeeling. Velen van hen pleegden zelfmoord, door zich de aderen te openen met een stuk glasruit of zich op te hangen

Ach, 't is alles een opeenhooping van ellende en lijden.

Ik moet u ook nog vertellen van het ondervragen, dat de rechters van de G.P.Oe deden, en hoe zq mij beschuldigden van alle mogelijke misdaden, sabotage, spionnage, enz. en dreigden nüj te zullen fusiUeeren. Eén vooral hield veel van dit spelletje. Hij toonde nüj zijn gemeene afzichtelijke hand, die uit een vuil hemd stak en hij vertelde nüj, dat hij al negen jaar die zaakjes opknapte en dat hij met plezier nüj een kogel in nüjn nek zou jagen, als ik niet naar zijn pijpen wilde dansen. Dat

Sluiten