Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om te trouwen is het eerste van alles een vrouw te vinden die een kamer voor zichzelf heeft. Het is zeer gemakkelijk om echtscheiding te verkrijgen, maar niet zoo gemakkelijk om te scheiden, want dit is een kwestie van kamer. In sommige gevallen moet een nieuwe vrouw intrekken bij de oude, die niet weet waarheen te gaan. Mijne woning, waar ik met mijn mam en zoon woonde, vóór mijne ontsnapping uit de U.S.S.R., bestaande uit 3 kamers en een keuken, werd door 14 menschen bewoond. Mijn jongen en ik waren het best af, want wij hadden een kamer voor onszelf. In de kamer naast ons woonde een architect, zijn vrouw en schoonmoeder; in de 3e kamer woonden zijn vader en moeder en een volwassen broer en zuster, in de keuken woonde zijn nicht met 2 kleine meisjes en een dienstmeisje, een jonge man sliep in de donkere gang. Wij hadden allen in die ééne keuken te koken.

U kunt nagaan wat ons huiselijk leven was. Gelukkig waren de bewoners van de Arke Noach's prettige menschen. Waar een van de jonge meisjes zich prepareerde voor het conservatorium, hield ik er van om 's avonds piano te spelen; maar we hadden slechts twee piano's in de 3 kamers en geen andere instrumenten. Nu en dan trachtte een der jonge mannen te zingen, maar wij sloten hem spoedig op. Ia 't algemeen was het om middernacht rustig en als ik litterair werk had, kon ik het dan doen. Ik werkte rustig tot 6 uur in den morgen. Om 6 uur moesten twee van de bewoners naar hun werk en de andere stonden spoedig daarna op.

Het zal U duidelijk zijn, dat men in zulk een omgeving niet tot hoogen ouderdom kan komen en de levensvoorwaarden niet bevorderlijk zijn voor wetenschappelijk werk.

In het begin van de revolutie hadden de wetenschappelijke werkers, ingeschreven bij diverse onderwijsinrichtingen als specialisten in hun vak, recht op een eigen kamer, maar voor de overgroote meerderheid van hen, werd dit gereduceerd tot het recht op 18 vierkante voef vloerruimte en in 1930 werd dit nog vermii»derd. Van de meer dan honderd werkers aan de Hermitage hadden slechts 3 recht op een

Sluiten