Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezonden.

Noch de kinderen noch de volwassenen zijn vrij van toezicht door den Staat.. Het Gouvernement wenscht burgers te hebben naar eigen model, zij die, hoewel onopzettelijk hier niet mee overeenkomen, kunnen zeer licht naar Solovsky of „naar de maan" gezonden worden.

Ik hoop, dat het U duidelijk zal zijn, wat dit beteekent.

Een andere uitdrukking is: „snel ter zijde geschoven worden", of „met een gat in het hoofd", enz.

De Russische taal is rijk, en er zijn niet minder dan tien geijkte termen om het origineele doodgeschoten te worden, aan te geven.

Om burgers naar eigen idee te vormen, begint het Gouvernement reeds bij schoolkinderen met zijn politieke strijdkreet: „de Marsch van October" wordt gezongen door de kinderen als volgt: „U.S.S.R is onze vader, de Communistische Partij onze moeder, daar, dat is alles. De bourgois willen we onderzoeken, en al hun beenderen breken." Dat wil zeggen, het voornaamste wat ze leeren is:

Staat en Partij en de grond van alle actie is de klassenstrijd.

Als er in Rusland geen bourgois wordt overgelaten, zijn er nog genoeg in het buitenland.

Op school wordt het beginsel van klassenstrijd overal aangenomen.

Op 12- of 13-jarigen leeftijd moeten alle kinderen toetreden tot de „pioniers" en een belofte afleggen van trouw aan het SovjetGouvernement, dat zij moeten stellen boven hunne familie, vrienden, betrekkingen en hun persoonlijk leven.

Ik wil U iets vertellen van een geval dat ik ken. Maar denk nu niet, dat dergelijke gevallen zich dagelijks voordoen. Het is een verschrikkelijke historie, maar het is een feit en het toont, wat de propaganda door den Staat in kinderhersenen kan teweegbrengen.

Het gebeurde in 1930 in een ambtenaarsgezin. Het gezin bestond uit vader, moeder en een zoon, een jongen van 13 jaar, een „pionier". Er was nog een oudere zoon, maar hij was in 1920 tijdens den burgeroorlog verdwenen. De

Sluiten