Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woorden voor hen onbegrijpelijk waren.

Zij leerden de Marxistische leerstellingen uit het hoofd, als heilige formules, en stelden op grond hiervan vaak een actie in tegen professoren, die volgens hen niet uitgesproken Marxisten waren. Marxisme als zoodanig is een doorloopend gevaar voor studenten en professoren. Geen enkele tak van wetenschap, kunst of literatuur mag bestaan zonder het Marxisme en de leer van „logisch materialisme". Historie, goneometrie, de wijze van het leeren van vreemde talen, of zelfs het opvoeren van dansen moeten hetzelfde stempel dragen. Niemand die prijs stelt op zijn recht om te doceeren of te studeeren, durft zich openlijk tégen het Marxisme te stellen.

Om 17 te toonen hoe ernstig dit is, wil ik U een karakteristiek geval vertellen:

Er was aan de Petersburgsche Universiteit een professor in de geografie, Möbus, een jong en begaafd man, geheel opgaande in zijn werk. In 1930 werd hij tot de wolken geprezen omdat hij de geografische wetenschap op Marxistische basis gesteld had. In den herfst van 1931 viel hij m ongenade omdat hij een nieuw inzicht van de officieele uitlegging van het Marxisme niet had opgemerkt. Hij werd neergehaald in de studentenbladen, op algemeene vergaderingen en in groepsvergaderingen van studenten, omdat iedere student vreesde, dat professor Möbus hen een kettersche leer onderwees. In December 1931 kon Möbus het niet langer dragen en thuiskomend van een dergelijke vergadering, schoot hij zich dood.

Hij liet een aanteekening achter als volgt:

„Het leven heeft geen beteekenis, als men zijn eigen gedachten niet kan ontvouwen."

Als men mij vraagt omtrent de geestdrift bij den jongen Sovjet-werker, moet ik altijd aan dezen jongen geograaf denken, slachtoffer van het Marxisme. Hij was werkelijk vol geestdrift, een slecht verschijnsel in Sovjet-Rusland, als dit al te openhartig getoond wordt.

Het is moeilijk met enkele woorden uit te leggen hoe wetenschappelijk werk onder zulke omstandigheden mogelijk is. Zonder in beoordeeling over het Marxisme als dusdanig te

Sluiten