Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De jongeren lijden meer dan de ouderen om dat de ouderen eene betere opleiding hadden en wil en karakter meer gevormd zijn.

Geloof me er zijn geen gelukkige en tevreden menschen in Rusland. Hoe zou dat ook kunnen in een atmosfeer van voortdurend gebrek en politieke terreur. Natuurlijk, men lacht, gaat naar den schouwburg, gaat op in z'n werk of in een spannend boek, als men dat niet deed, kon men net zoo goed zich neerleggen om te sterven. Een groot aantal menschen pleegt zelfmoord, beiden ouderen en jongeren. En nog leeft het land maar voort. Er zijn nog menschen die ondanks alles nog aan hun werk vasthouden en gereed staan om hun land uit al hun kracht te dienen. Aan hen is het te danken dat er in Rusland nog iets gedaan wordt en blijft bestaan. Maar U moet goed begrijpen, dat het niet gedaan wordt door het Gouvernement, maar ondanks dit.

Sla geen acht op de snoevende verklaringen der officieele Sovjetpersonen en beschouw de feiten.

Na 17 jaren van Sovjetregeering is er een actueel gebrek aan voedsel en alle noodzakelijke artikelen, ofschoon de hulpbronnen van Rusland onbegrensd zijn. Meer dan 2 millioen Russische burgers bevinden zich momenteel in strafkampen, terwijl honderdduizenden in de gevangenis zitten.

En het aantal van hen die omkomen, zal niemand ooit weten.

Vreemde toeristen kunnen dit alles niet zien, maar als ge U den werkelijken staat van zaken in de U.S.S.R. voor oogen stelt, dan zult U begrijpen, dat niet de Sovjet-regeering, maar het volk Uw sympathie verdient.

Sluiten