Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet meer uitgaan van een organisatie, die propaganda drijft. Alsof het mogelijk ware geld los te krijgen, zonder te zeggen hoe hoog de nood is gestegen! 3)

Een enkele keer gebeurt het, dat menschen die eerst om hulp hadden gesmeekt, later de zending weigerden „omdat er geen nood is", of iets van dien aard. Wie echter weet hoe zulke brieven4) tot stand komen, en welke methoden al te ijverige agenten der G.P.Oe soms toepassen (in dit geval zeker tegen de bedoeling van Moskou), die laat zich daardoor niet van de wijs brengen.

■Voorzichtigheid is zeker geboden, maar men kan er zich van verzekerd houden: de hulpactie gaat rustig door.

Mede-Christenen, mede-geloovigen, voorstanders van vrijheid en recht, wat ook uw persoonlijke religieuse overtuiging moge zijn, steunt een wegstervend volk door uw gebed en door uw gave:

Uw arbeid zal in onzen Heer Niet ijdel wezen: Hem zij d'eer!

3) Het aantal Torgsin-winkels verandert, d.i. vermeerdert bij den dag. Vroegere gegevens, door mij verstrekt, dienen derhalve te worden gecorrigeerd. Volgens de laatste berichten, door de Sowjets zelf verstrekt, is het aantal thans over de 600. Voor een land als Rusland is dat nog wel niet veel, maar het is toch van beteekenis.

4) Ik heb er enkele van in mjjn bezit; het spreekt echter van zelf, dat openbaarmaking, of zelfs nadere aanduiding — in het belang der stumperds zelf — absoluut uitgesloten is.

Sluiten