Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarin hij den val der engelen teekent, een koor der zaligen waarschuwend hun hed laten aanheffen: „Buiten God is 't nergens ► veilig".

Mijnheer de Voorzitter! Dat die engelen de waarheid zongen, dat zien wij thans in steeds meer ontstellende mate, door heel Europa heen. Hoe verder men van God afwijkt, hoe onveiliger het wordt in de wereld En dat is iets, dat ook de Kerk van alle eeuwen waarschuwend heeft gepredikt en blijft prediken, aan menschen en aan volken: buiten God is het nergens veilig.

Mijnheer de Voorzitter! Ik moge wenschen, dat de Volkenbond die spreuk niet alleen- aan de wanden van zijn vergaderzaal ophing, maar ook bij elke overweging en beslissing mocht houden voor oogen. Buiten God en dus buiten Zijn wil en buiten Znn goedkeuring en buiten Zijn zegen is het, nergens veilig, hoe wijs men ook schijne te hebben beraamd.

Mijnheer de Voorzitter! Als de Volkenbond daarnaar te werk gaat, al is dan geen vertegenwoordiger der Kerk in zijn vergaderingen aanwezig, dan is God zelf aanwezig, en dan kan de Volkenbond vruchtbaar en heilrijk werken.

En anders, dan zal men het ondervinden: buiten God is het nergens veilig; ook niet m ™ onder de hoede van den Volkenbond.

Mijnheer de Voorzitter! Laat Nederland dat getuigenis geven aan den Volkenbond. Maar dan eerst aan zich zelf!

Sluiten