Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden gesloten, terwijl andere weer worden Opgelicht. Ik ontmoette gevangenen uit de navolgende kampen: White Sea en Baltic; Turkestan; Far-East Sepzrau, Svirsk, Kotlas, Preehors, Viskers, Rungur, Kusnetzk, Naryss en Mouth of Obi.

Ik weet van 13 kampen het bestaan, maar ongetwijfeld zijn er meer.

De levenscondities in de concentratiekampen zijn onderworpen aan sterke veranderingen, afhangend van de wijzigingen in de politiek van Ogpu en Regeering, zoodat men altijd bij inlichtingen omtrent de kampen, rekening moet kouden met den tijd, waarover deze inlichtingen loopen. Men kan (hetzelfde Keggen over de algemeene levensvoorwaarden in de SovjetRepublieken.

Iemand, die in het tijdvak van het daadwerkelijke communisme van 1919—1921 de menschen heeft gezien, omkomende van honger en ellende, kan zich deze menschen niet voorstellen, goed gevoed en gekleed in de periode van de *) N.E.P. van 1923—'26; opnieuw neergeslagen, in lompen en hongerig in de jaren, toen het 5 jaarsplan in opkomst was, van 1930—1932. Opsluiting in een concentratiekamp is de zwaarste straf, die de Sovjetwetten opleggen voor ernstige overtredingen. Het eenigste, dat door de wet als nog zwaarder wordt gerekend, is de doodstraf, die in de U.S.S.R. in ruime mat* wordt toegepast. De tijd van opsluiting in een concentratiekamp is wettig niet minder dan 8 jaar en mag niet boven 10 jaar gaan. In werkelijkheid wordt deze vaak onbepaald verlengd. Waar deze straf in plaats van de doodstraf wordt opgelegd, is de tijd van 10 jaren vastgesteld. De eenigste personen aan wie zij voor minder dan 3 jaar wordt opgelegd, zijn minderjarigen, die gedurende 2 jaren worden opgesloten.

*) Lenin's Nieuwe Economische Politiek, die de afpersingen tegenover den boerenstand inbond, particuliere handel toestond, en kleine plaatselijke industrieën toeliet met speciale machtiging. Deze regelingen werden in 1921 ingesteld.

Sluiten