Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat deed echter de Konsum- vereeniging in dit opzicht? Tot op heden in 't geheel niets. Kameraad Pekka, de voorzitter van het coöperatieve verbond van het rayon, zit voorloopig in zijn bureau, en ontwerpt plannen. Het volgende gesprek voerde iaj met kameraad Grunström, van de rayon-verzorging:

Pekka: „Naar mijn inzicht kunnen we dagelijks tien ton bakken."

Grunström: „Hoe kom je er bij, om zoo'n hoeveelheid te schatten?"

Pekka: „Nou, hoeveel dan — vijf?"

Grunström: „Laten we zeggen — zes."

Zoo worden „op het oog" plannen gemaakt voor het bakken Van het brood en het „ongeveer" verwachte verbruik.

In het Sovjet-bedrgf doet de coöperatie heelemaal niets, en treft in 't geheel geen voorbereidingen. In het geheele Sovjet-bedrijf is er 'maar een enkele bakkerij, die in staat is, het groeiende verbruik der consumenten in alle zes afdeelingen te dekken.

De afschaffing van het kaartensysteem legt den leidende arbeiders van de -broodwinkels een groote verantwoording op. Ze moeten er voor zorgen, dat hun werk zoo precies mogelijk georganiseerd wordt. Maar in het Sovjet-bedrijf zijn de voorbereidingen voor de inrichting der broodkiosken nog niet getroffen.

De Konsum-vereeniging bekommert zich weinig om de beproeving van het personeel der broodwinkels. In de tweede afdeeling bedriegt de verkooper in Ssinjkow, bij het wegen, systematisch de consumenten. De kiosken werken zonder eenig plan. In de tweede afdeeling kwam het voor, dat de broodkiosk twee, tot drie dagen gesloten bleef. De weegschalen en gewichten zijn noch beproefd, noch geijkt. De weegschalen wijken soms 10—45 gram af.

Het tweede bericht geeft een overzicht over den stand der voorbereidingen in de republiek der Wolga-Duitschers.

„In de geheele Wolga-Duitsche republiek is men met de voorbereidingen bezig, die een ongestoorden broodverkoop tot den lsten Januari moeten waarborgen. Er zijn in deze voorbe-

Sluiten