Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reidingen nog vele zwakke punten aan te wijzen, die een voorbeeldige verzorging aan gevaar bloot stellen. Voor alles kan men dat in Engels bemerken. De Konsum-vereeniging van Engels moet in de stad 12, en in de streek op het platte land 2 nieuwe brood- en meelwinkels openen. Den 25sten December moet het winkelnet volkomen georganiseerd zijn. Maar tot nu toe (het bericht bevindt zich in de „Deutsche Zentral Zeitung" van den 21sten December) vordert dit werk slechts zeer langzaam. De hernieuwing en uitbreiding der bedrijven wordt eerst op papier gebracht, en men is met de uitvoering van het werk nog niet begonnen. In de bakkerijen moeten nieuwe ovens worden geplaatst en andere verbeteringen aangebracht worden. De voorradige baksteenen bestaan echter uit drie soorten en er deugt niet veel van. Nu pas zal de leiding van de Konsum-vereeniging bij de bevoegde organisatie een voorstel indienen tot het verkrijgen van nieuwe baksteenen. Ook met de opleiding van de verkoopers is men nog zeer ten achter. Den 13en December zouden er cursussen van twee weken lang voor de scholing van de verkoopers begonnen worden, maar eerst den llden December is men met de aanneming van het personeel begonnen. De leider van de Konsum-vereeniging heeft zich de zaak gemakkelijk gemaakt. Hij benoemde een commissie van 3 personen, die voor de voorbereidingen voor den broodverkoop verantwoordelijk zijn. De commissie heeft tot nu toe echter niets anders gedaan, dan de winkels, die voor den handel gebruikt worden, bezichtigd.

In eenige districten zijn de voorbereidingen niet veel beter dan in Engels. Fjodorowka wordt voor de taak gesteld, dagelijks 7 ton brood te bakken, er is echter tot op heden slechts een bakkerij met een dagelijksche productie van 1000 kilogram aanwezig. Nieuwe bakkerijen konden er niet gebouwd worden, omdat de steenen ontbreken. Het uitvoerend districtscomité heeft derhalve de oude huizen, zonder deuren en vensters, ter beschikking van de •«operatie gesteld, om die in te richten als Kicuwe bakkerijen. Men heeft echter ook geen

Sluiten