Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vol kuilen en hobbelig. Daar waren de magere, uitgehongerde menschen, met holle oogen; de menschen, met geheel versleten, gerafelde kleeren, ja, met lompen en lappen om het lijf. Daar waren de lange rijen wachtenden voor de levensmiddelen-winkels, waar ze stonden, de hongerlijders, uren en uren lang, om een klein stukje minderwaardig voedsel in ontvangst te nemen. Daar waren de honderden bedelaars, afzichtelijk vuil, zich voortslepend langs de straten, of zittend als een hoop vodden op de pleinen en langs de wegen. Daar, in Moskou,

was ook de G.P.Oea) brrr, de G.P.Oe, die

aller-, allergrootste verschrikking, die maakt, dat je altijd en altijd bang moet zijn, overdag,

en 's nachts ook nog Ach, en daar waren

ook de groote troepen rondzwervende kinderen, die geen vader meer hebben en geen moeder, en geen huis, en niets en niemand op de wereld; die maar ronddolen en bedelen en stelen en vechten en sterven, zoo maar op de straat, net als de honden, als de wilde wolven, die huilend door Ruslands groote wouden dwalen. En, ver weg, in Moskou, waren ook de arme, bedelende priesters van de Russische kerk, die arme priesters, die niet meer meetellen in Rusland, die nergens bijhooren, overal vertrapt worden, overal verjaagd, overal bespot en geslagen worden; die eigenlijk niet mogen leven en die daarom maar in gevangenissen en in dwangarbeiderskampen gestopt worden; omdat zij priesters zijn en in God gelooven en den Heere Jezus liefhebben, daarom....

Vreemd, dat Iwan nu, terwijl hij hier in het vrije Riga wandelde, aldoor nog moest denken

-1) De eerste letters van de Russische woorden Gosoedarstwennoje Polititsjeskoje Oeprawljenië, die beteekenen: Staats-politiek-bestuur. Je kunt het vergelijken met de Inquisitie, de Bloedraad, in de dagen van Alva. De G.P.Oe zoekt altijd allerlei menschen op, waarvan zij denkt, dat ze het niet eens zijn met de bolsjewieken, die nu Rusland regeeren. Vooral godsdiens tigen moeten het ontgelden; gevangenis, dwangarbeid en allerlei folteringen moeten zij verduren.

Sluiten