Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dige kennis van het bolsjewisme — ons zulk een allegaartje zou aanbieden.

Neen, zóó dwaas oppervlakkig als het boek van collega Mecklenburg is Jones' boek niet. Maar het is gevaarlijker en werkt nog meer verwarrend, omdat hij de pretentie heeft z'n verwarde stellingen bijbelsch te adstrueeren en daarbij zichzelf voortdurend tegenspreekt.

Jones is er in gevlogen. Zijn eigen beweringen dat hij niet werd misleid door den schijn, hebben juist de tegenovergestelde uitwerking dan die hij bedoelt.

„Kom eens mee, zegt hij, en kijk met mij de schoolkinderen van Baku in de oogen. Ik had aan de zeer bekwame, rustige directrice van een school gevraagd, of ik de kinderen wat vragen mocht.

Ik koos een willekeurige klas met kinderen tusschen twaalf en vijftien jaar, niets was van te voren gearrangeerd (hoe weet Jones dat? K.) en er waren verschillende rassen vertegenwoordigd. Ik vroeg hen waarom ze vóór het nieuwe régime waren. /

Dadelijk gingen er vol enthousiasme een massa handen naar boven.

„Vroeger was mijn vader geheel onontwikkeld, nu leert hij en leeft hij in zijn gezin". (Wat niet waar is. K.)

„Vroeger waren er niet zulke scholen voor arbeiderskinderen, die waren alleen voor rqke kinderen" (? K.)

„Vroeger woonden we in een kelder zonder eïectrisch licht, nu hebben we een goede woning". (Wat niet waar is. K.)

„Vroeger werden de kinderen op school geslagen, nu zijn onze onderwijzers vriendelijk voor ons en er wordt geen onderscheid gemaakt tusschen de verschillende rassen". (Behalve dan de geloovigen b.v. en de eenmansboeren, die als paria's worden behandeld. K.) „De arbeiders zjjn veel ontwikkelder tegenwoordig dan vroeger. We hebben tegenwoordig kranten en tijdschriften". (Over het gebrek aan boeken, tijdschriften, leermidddelen, zijn allen het eens. K.)

„Vroeger was het voor Turksche meisjesverboden, de scholen te bezoeken, tegen-

Sluiten