Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verminderd was: de prostitutie. In de hotels van Moskou en Leningrad „Novo Moskovskaja", „Astoria", evenals in de verschillende Oostersche en Kaukasische restaurants, in de „Zwarte Kat" en in de kleine kroegen van de haven van Leningrad, die de roode en buitenlandsche matrozen bezoeken, ziet men al „professionals", nog erger geverfd dan hun „amateur-medezusters", in groepjes om de tafels zitten, luid lachend en zoekend naar klanten, die er uitzien, alsof hun beurs goed van roebels voorzien ■ is of liever nog, van buitenlandsch geld In Moskou flaneeren ze op het Theaterplein en op de Tverskaia, in Leningrad op de „Perspektieve van 25 October", die de bevolking nog steeds met haar oude naam „Nevski" aanduidt en zjj wenden zich ongenegeerd tot de voorbijgangers, vooral wanneer zjj hen een vreemde taal hoor en spreken". (Rudolf t.a.p. blz. 29). Bovendien — Stanley Jones spreekt met geen woord over de huwelijkswetgeving, met geen woord over de stijgende productie der „preventieve middelen", met geen woord over de abortus.

Stanley Jones wil ons toch niet wijsmaken dat dit alles in overeenstemming is met Christus' leer? Men luistere maar eens: de vraag naar preventieve middelen („voorbehoedsmiddelen") overtreft verre het aanbod; in Moskou heeft men een „laboratorium voor preventieve middelen", die een afzet had in 1927 van 3000 roebel en die verhoogde tot 70.000 roebel in 1930.

En hoe zou Christus denken over den wettelijk-geregelden abortus?

Zegt het niets, dat in het jaar 1930 alleen te Moskou 175.000 afdrijvingen plaats hadden? En heeft de nieuwe wijziging in de huwelijkswetgeving niet heel veel te zeggen? Men mag nu eerst echtscheiding aanvragen, wanneer men veertien dagen getrouwd is en eerst na 14 dagen weer opnieuw in het huwelijk treden. Men kan in Sowjet-Rusland op dit ogenblik „slechts" twaalf maal per jaar trouwen.') Wijzen deze wijzigingen er niet op, dat de vroegere toestand onhoudbaar was?

') Men zie voor deze gevens: F. W. Halle: „De vrouw in Sowjet-Rusland", Arnhem 1933, blz. 162—172. ;

Sluiten