Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

conclusie komen, is een andere zaak.

Laat ons eerst het argument zelf en de middelen om het te bewijzen eens bezien. Een wetenschappelijke kennis van de schepping, dat omvat alle terreinen der wetenschap; de atheisten hebben dikwijls het probleem al te eenvoudig gemaakt door zich te bepalen tot de sterrenkunde. En dat niet zonder reden: de sterrenkunde is voor het groote publiek een tamelijk onbekend terrein. Inderdaad, welk verschil is er voor de meeste menschen tusschen het oneindige en het getal sterren, of de duizelingwekkende snelheid van 't licht, dat toch soms millioenen jaren noodig heeft, om ons te bereiken. Of juister gezegd, deze astronomische cijfers zijn voor velen een tastbare vertegenwoordiging van het oneindige. Kortom, dat alles treft ons en doet ons verbluft staan.... en de mensch, die microbe, heeft het toch aangedurfd deze wereld zonder grenzen in te gaan, hij heeft haar wetten ontdekt, hij kan haar bewegingen voorspellen.

De Schepping? een gewoon natuurkundig

probleem, waarvan de geleerden stap voor stap de oplossing hebben gevonden, een oplossing waarbij van iets goddelijks geen sprake is.

En toch, wanneer men wat verder gaat dan deze oppervlakkige ontdekkingen, wat een ongekende dingen nog! Er is niet veel tijd noodig om tot de ontdekking te komen, dat men zelfs niet weet, waar dit heelal, dat men schepping noemt, eindigt; dat geen geleerde heeft durven vaststellen, dan alleen als hypothese, de vorming van 't heelal, de oorsprong der beweging, die haar voortdrijft of der stof, waaruit ze bestaat.

Alleen de onwetenden kunnen dus de almacht der wetenschap aannemen en er even absolute conclusies uit trekken; de ware geleerden begrijpen, wat hun kennis beteekent, en hoezeer hun wetenschap niets anders is dan onwetendheid, zoodra men die vergelijkt met al wat nog verborgen is, met dat oneindige geheim, waarvan de menschen alleen een heel gering deeltje zullen kunnen ontdekken.

En welk een trots, om het bestaan van God te ontkennen, omdat de mensch er eindelijk in geslaagd is, om een beetje te begrijpen van de wereld, waarin hij reeds zoo lang leeft!

Sluiten