Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR DEN VIJFDEN DRUK.

Het is niet doenlijk om afle herdrukken van onze verschillende brochures bij te werken tot op den dag der uitgave. Telkens weer vraagt een andere zijde van het Russische probleem, of wil men: van het bolsjewistische vraagstuk, onze aandacht. Wij volstaan dus met te verwijzen naar de volledige lijst onzer geschriften, die men aan het einde van dit boekje kan vinden.

Waarbij alleen deze opmerking dient te worden gemaakt, dat niets in de volgende bladzijden behoeft te worden verzacht: slechts van verscherping der verschillende conclusies zou sprake kunnen zijn.

Mei 1935.

F. J. K.

Sluiten