Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN EN ANDER OVER HET COMMUNISME

In de volgende artikelen, eerst verschenen in De Rotter' damsche Kerkbode, heb ik getracht op eenigszins populaire wijze het doel en streven, zoowel als de methode van werken van het huidige Communisme uiteen te zetten, en te waarschuwen tegen de gevaren waaraan het maatschappij, zede en godsdienst blootstelt. Als deze poging tot voorlichting eenig misverstand uit den weg mag ruimen en hier en daar de oogen opent voor hetgeen Prof. Iljin noemt: den afgrond, waarin men ons wil storten, dan zal ik meer dan dankbaar zijn voor het bereikte resultaat.

F. J. K.

I.

DE VERWORDING VAN HET COMMUNISME.

Als ideaal beschouwd is Communisme een systeem van menschelijke samenleving, dat door zijn aanhangers beschouwd wordt als een model-maatschappij.

Alle productie-middelen aan de gemeenschap; alle productie dóór (namens) en vóór de gemeenschap; alle vruchten aan de gemeenschap, gelijkelijk aan allen.

En daardoor geen armoede meer.

Gelijke welvaart voor ieder

Aldus zou men kortelijks dezen idealistischen droom kunnen karakteriseeren.

Sluiten