Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

thans Communisme blieft te noemen, is het Bolsjewisme het gewelddadige element steik op den voorgrond geplaatst.

Dit gaat zelfs zóóver, dat de leer verkondigd wordt: Eerst de bestaande wereldorde vernietigen, dan een nieuwe wereldorde opbouwen!

Deze leus heeft vele aanhangers en — merkwaardig genoeg ■— vele aanhangsters gevonden. Er bestaan slechts twee mogelijkheden:

óf ze wordt verkondigd door fanatieke zwakhoofden, eerbiedwaardig misschien wat hunne bedoelingen betreft, maar onverantwoordelijk in hun kinderlijke naïveteit;

óf zij dient om de bedoelingen te maskeeren van hen, die — bij de „vernietiging" van het bestaande — hun eigen zakken in de eerste plaats gedenken en, met een medelijdend lachje, het leger der zwakhoofden voor den wagen van hun egoïsme spannen.

Voor die tweede categorie van menschen schrijven wij niet!

Voor de eerste wèl, want deze dienen ziende gemaakt te worden.

Blijkbaar stellen dezen zich voor, dat de hier bedoelde vernietiging en het hier bedoelde opbouwen een wel zware, maar toch afzienbare taak is. Zelfs wat de vernietiging betreft (gesteld dat er geen tegenstand geboden werd) zou dat niet meevallen; maar het opbouwen op de puinhoopen van het oude zou eeuwen en eeuwen eischen. En niemand weet, hoe •— door de conflicten in den kring van het men schelijk geslacht — de nieuwe wereld er zou uitzien. Zij kon wel geheel anders uitvallen dan de toekom stdroomers van thans zich dat voorstellen. En vóórdat zij weer vormen aanneemt, zouden eeuwen van- strijd, bloed en lijden moeten verloopen. Vernietiging is het strijdmiddel van den krankzinnige

Sluiten