Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen zoo iets niet aannemen; hier moet een misverstand bestaan!

In het geheel niet! vriendelijke en naïeve medeburgers!

Wij staan hier voor een absolute, niet te ontkennen waarheid, die in duidelijke woorden in de grondbeginselen van het Bolsjewisme is neergelegd en ontwikkeld.

Twee dingen volgen daaruit:

1. dat het Bolsjewisme geen politiek stelsel is, zooals elk ander politiek stelsel; maar dat het beschouwd moet worden als een stelsel van corruptie en misdaad, wanneer men althans aan deze woorden den zin blijft hechten, dié daaraan tot dusverre door de menschheid werd gegeven;

2. dat aan verzekeringen of beloften van een Bolsjewiek, van een Bolsjewieksche Vereeniging of van een Bolsjewieksch Staatslichaam nimmer geloof gehecht kan worden. De ernst waarmede in de dagbladen berichten geplaatst worden, waarin de Russische machthebbers dit of dat ontkennen of bevestigen, heeft daarom bepaald iets vermakelijks. Waarde hebben zij zoo goed als niet. Worden zij met bijzondere heftigheid gegeven, dan zij men veeleer geneigd het omgekeerde aan te nemen: in zooverre hebben zij wèl waarde, maar een andere dan men er aan bedoelde te geven.

En wanneer de Bolsjewisten in Rusland en de bolsjewiseerende Communisten buiten Rusland zoo luidruchtig te keer gaan tegen de leugens en de bedriegerijen van de „kapitalistische uitbuiters", dan maakt zich van den goeden

een der meest bekwame en eerlijkste, M. Hindus te worden genoemd. Waarom bij niet alles kan noch mag zeggen, zet ik elders uiteen. Overigens is hét onmogelijk den weg te vinden in de uitgebreide Rusland-literatuur, als men niet gewaarschuwd is omtrent het karakter, de persoonlijkheid der schrijvers en het doel van hun geschriften.

Sluiten