Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laten en dikwijls tot rooversbenden vereenigd, rondzwerven — ten prooi aan de vreeselijkste moreele en lichamelijke ellende — bewijzen dit met 'n kracht, waartegen geen ontkennen baat.

Wat is nu het radifcaal, waaraan zulk een „groote" onder de kleinen voldoen moet?

Welke is de maarschalkstaf, dien het kind in zijn ransel moet hebben, om de sprookjes-toekomst van het Bolsjewisme voor zich te zien opengaan?

Het antwoord daarop kan men met één woord geven: zoon kind moet volkomen los staan van wat de Bolsjewiek noemt de „burgerlijke moraar.

Hieronder verstaat de Bolsjewiek alles wat een nietBolsjewiek zedelijk, moreel, heilig vindt, o.a. waarheidsliefde, oprechtheid, kinderliefde, eerbied voor het leven en den eigendom van anderen, godsdienst. Dit alles is huichelarij,

tenzij het Bolsjewisme er door gediend wordt. Immers,

alles is moreel, wat het Communisme dient! (Lenin) ! l)

Maar is het niet mogelijk, de hand te leggen op eenigé meer gepreciseerde uitingen van communisten omtrent de wijze, waarop zij de plichten, de positie, den arbeid van het

kind opvatten ?

Niets is gemakkelijker. Want deze eer moet men aan de Bolsjewieksche voormannen geven, dat zij ronduit voor hun beginselen (of wat zij hun „beginselen" noemen) uitkomen. Zij doen dit zelfs met een vrijmoedigheid, die een anderer naam verdienen zou, zoo de onderworpenheid, waarmede een deel van West-Europa hun zweepslagen met kwispelstaarten beantwoordt niet den indruk bij hen gevestigd had, dat zij zich tegenover deze onderling twistende en tallooze

*) M. Hindus: Ontredderde wereld, p. 75. La nuU, p.p. Hl— 147.

Sluiten