Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

durende vrees, dat hij zijn betrekking verliezen zal en in één aanhoudenden strijd om iets te vinden, dat hem brood oplevert."

Het lot der onderwijzeressen is nog véél en véél treuriger, tenzij zij alle gewetensbezwaren op zij zetten en doen wat (buiten haar onderwijsplichten) van haar verlangd wordt Maar zijn zij niet nog ongelukkiger?

Het aantal zelfmoorden, vooral onder deze arme vrouwen, is legio.

Wij eindigen met de woorden van een bekend Sowjetschrijver: „Het is dringend noodig, dat er maatregelen genomen worden om aan al deze leiders van de jeugd, die stil lijden en door vermoeienis uitgeput zijn, nieuw leven té schenken."

Maar...... wij hebben niet de minste hoop, dat dit inderdaad gebeuren zal.

• *

P.S. Op het laatste oogenblik treft dit bericht onze aandacht: „Uit Moskou wordt d.d. 18 October medegedeeld, dat wegens het weggaan van onderwijzers, die meer en meer betrekkingen in de industrie zoeken, dit jaar 10.000 (tien duizend, excusez du peu!) scholen gesloten moeten blijven, l)

VI.

HET COMMUNISME EN DE KUNST. In een land, dat onder een zoo afschuwelijk terrorisme zucht als Rusland, spreekt het vanzelf, dat kunsten en wetenschappen zich niet vrijelijk kunnen ontwikkelen. Ook zij moeten het groote doel dienen: het uitlokken van de

*) Geschreven in het jaar 1930.

Sluiten